Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Gizlilik ve Veri Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA ÜYE AYDINLATMA METNİ

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu olarak kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni kapsamında veri sorumlusu olarak Otonet Motorlu Taşıtlar A.Ş. (Bundan sonra Otonet veya Şirket olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda gerekli hallerde açık rızanızla ya da kanunda öngörülen haller kapsamında işlenebilecektir. Aydınlatma Metni’nin amacı, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i (“Tebliğ”), Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Otonet tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmektir. Otonet, kişisel verilerinize saygı duymaktadır ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermektedir.


a. İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Şirketimizden ürün ve hizmet almak amacıyla şirketimiz ile herhangi bir yöntem kullanılarak iletişime geçilmesi sırasında potansiyel müşterilerimizin ve alınan hizmet kapsamında müşterilerimizin ve üyelerimizin kimlik, iletişim, müşteri işlem, hukuki işlem, işlem güvenliği ve pazarlama kategorilerinde yer alan kişisel verileri şirketimiz tarafından işbu aydınlatma metninde yer alan amaçlarla sınırlı ve ölçülü bir şekilde işlenmektedir.

Şirketimizin internet sitesine ve mobil uygulamasına üyelik işlemi sırasında alınan adınız ve soyadınız, e-posta adresiniz ve cep telefonu numaranız internet sitemizin etkin bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla Kanun’un 5/2-c maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması şartına bağlı olarak işlenmektedir.

Kurumsal Üyelerimiz açısından üyelik işlemi sırasında ise kurumsal üye hissedarlarına, imza yetkililerine, çalışanlarına ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözleşmenin kurulması ve ifası kapsamında gerçek kişilerden - TC Kimlik Numarası, ad-soyad, e-posta adresi, cep telefonu numarası internet sitemizin etkin bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla Kanun’un 5/2-c maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması şartına bağlı olarak işlenmektedir.

İnternet sitemizin ve mobil uygulamamızın kullanımı sırasında aracını satmak ya da takas yapmak isteyen araç sahiplerine en uygun teklifi verebilmemiz ve sonrasında ekspertiz randevusu oluşturabilmemiz, ekspertiz merkezine ilişkin lokasyon bilgisinin verilmesi ile randevu tarih ve saat bilgilendirmesinin yapılabilmesi için, satmak istediğiniz aracınıza ilişkin araç bilgilerinizi (kasa tipi, yakıt tipi, vites tipi, modeli, rengi, kilometre bilgisi, plakası ve varsa tramer kayıt bilgisi) doldurmanız sonrasında size ulaşabilmemiz amacıyla adınız ve soyadınız, bulunduğunuz il ve cep telefonu numaranız Kanun’un 5/2-c maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması şartına bağlı olarak işlenmektedir.

Kimlik ve iletişim bilgileriniz; şirketimizin işbirliği yaptığı şirketler ile müşterilere sağlanan kampanyalara ilişkin indirim kodunun paylaşılması, sigorta işlemlerinin gerçekleştirilmesi için aracı kuruluşa ait internet sitesi linkinin paylaşılması ile müşteri memnuniyet anketlerinin gerçekleştirilmesi ve iş süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla cep telefonu numaranıza şirketimizden almış olduğunuz hizmeti değerlendirmeniz amacıyla bir anket gönderimi yapılması amacıyla Kanun’un 5/2-e maddesinde yer alan bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile Kanun’un 5/2-f maddesinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartına bağlı olarak işlenmektedir.

Bağımsız ilan listeleme platformlarında satışa sunulan araç sahiplerinin kimlik ve iletişim verileri, çağrı merkezimiz tarafından aracın satın alınması ve ön fiyat teklifinin verilmesi amacıyla iletişim bilgileri üzerinden iletişime geçilmesi Kanun’un 5/2-d maddesinde yer alan ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması şartına bağlı olarak işlenmektedir.

İnternet sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezimiz ve sosyal medya mecralarımız üzerinden tarafımız ile iletişim kuran müşteriler ile iletişime geçilebilmesi amacıyla potansiyel müşterilerimizin kimlik ve iletişim bilgileri doğrudan kaynak kişinin kendisinden elde edilerek mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kanun’un 5/2-c maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması şartına bağlı olarak işlenmektedir.

İnternet sitemiz üzerinden ön ödeme yapılacak olması durumunda; kimlik, iletişim, işlem güvenliği ve finansal bilgileriniz ödemenin gerçekleştirilmesi amacıyla Kanun’un 5/2-c maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması şartına bağlı olarak işlenir ve ödeme hizmeti alınan lisanslı ödeme kuruluşuna elektronik ortamda aktarılır.


Şirketimizden araç satın alma ya da araç satma ya da takas işlemleri sırasında işlenen kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, işlem güvenliği, hukuki işlem ve pazarlama verileriniz; sizlere daha iyi hizmet verebilmek, şirketimizden hizmet alım süreçlerinizi yürütmek ve tamamlamak, sorunlarının tespiti giderilmesi ve bu süreçlerde kişiler ile iletişime geçilmesi, konsinye araç alım-satımı, cari hesap kartı açılması, damga vergisinin hesaplanarak ödenmesi, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, yetkili resmi kurum veya kuruluşların hukuka uygun olarak talep etmeleri halinde ilgili kurumlara gerekli bildirimlerin resmi yollarla yapılması, sizlere ürünler, hizmetler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek, alışveriş tercihlerinizi daha iyi anlamak, trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikâyetlerin takibi amaçlarıyla sınırlı ve ölçülü olarak; sosyal medya hesaplarıyla bağlanmanız durumunda o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verilen bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla söz konusu kişisel verileriniz Kanun’un 5/2-c maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması Kanun’un 5/2-f maddesinde yer alan Kanun’un 5/2-f maddesinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartına bağlı olarak işlenmektedir.

Şirketimizin faaliyet konusu olan ikinci el araç alım ve satımı sırasında şirket çalışanlarımız ile grup halinde ya da tek olarak bilginiz ve rızanız ile çekilen fotoğraflarınız, adınız soyadınız ve mesleğiniz ile birlikte, şirkete ait sosyal mecralarda, web sayfasında ya da bültenlerinde şirketimizin yürüttüğü pazarlama faaliyetleri ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, şirketimizin tanıtımı ve sosyal medya yönetim kuralları çerçevesinde gerekli faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecek ve açık rızanızın bulunması şartına bağlı olarak ilgili mecralarda yayımlanacaktır.


b. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi


İşbu aydınlatma metninde belirtilen kişisel verileriniz, oto.net uzantılı internet sitemiz, çağrı merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler sırasında, kapalı devre kameralar ile, bayilerimiz, temsilcilerimiz ve tedarikçilerimiz kanalıyla, matbu formlar ile, e-posta, faks, telefon, kısa mesaj, canlı yardım yazışmaları, müşteri yorumları, ses kayıtları, fotoğraf ve/veya video çekimi, kargo, posta, talep/şikayet/öneri platformları, çevrimiçi görüşme platformları, şirketimizin sosyal medya hesapları, veya diğer yollarla, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “çerez” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan ve ileride bu sayılan yöntemlere eklenebilecek çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.


c. Kişisel Verilerinizin Aktarılması


Kişisel verinize, işbu aydınlatma metninde detaylarına yer verilen işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için, sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından görevlerinin ifası amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmektedir.

Bununla birlikte; kişisel verilerinizi, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel aktarım şartları kapsamında; faaliyetlerimizi yürütmek, müşterilerimize gerekli hizmetleri sağlamak ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, gerekli olduğu ölçüde, hizmet aldığımız ve işbirliği içinde bulunduğumuz yurtiçinde ve/veya yurtdışında yer alan, üçüncü kişilere (kargo şirketi, çağrı merkezi, bulut hizmeti sunan şirketlere), kamu kurum ve kuruluşlarına, hissedarlarımıza, avukatlarımıza, danışmanlarımıza, mali müşavirimize, bağımsız denetim şirketlerine, bankalara, filo kiralama ve otomotiv şirketlerine, ekspertiz şirketlerine, sigorta şirketlerine, ajanslara, aracı hizmet sağlayıcılara, bayilerimize, ikinci el araç alım satım yetki belgesi olan ve/veya ikinci el araç alım satımı ile iştigal eden şirketlere, nakliye şirketlerine, trafik müşavirlerine yapılan karşılıklı anlaşmalar ve yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılabilecektir.

Şirketimizce hazırlanan ön fiyat teklifini alan araç sahiplerinin teklifi kabul etmeleri üzerine internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden kendilerince belirlenen gün ve saat uyarınca ekspertiz kontrol randevusu için söz konusu bilgiler iş ortağımız olan ekspertiz merkezleri ile paylaşılır.


Bunun yanında, yasal düzenlemeler uyarınca bir kamu idaresinin, kişi, kurum ya da kuruluşun kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olması halinde ya da işlemlerin yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak yetkili kişi, kurum veya kuruluşa (Örneğin Mahkemelere, İleti Yönetim Sistemi A.Ş.’ne, Noterliklere) aktarılabilecektir. Yargı mercilerinden gelen talepler de yine mevzuata uygun olarak karşılanacaktır.

Şirketimiz tarafından alınan/gönderilen e-postalar ile kullanılan bulut veri tabanının yurtdışında bulunması sebebiyle bulut sistemi üzerinde depolanan kişisel veriler yurtdışına aktarılmış olarak kabul edilecektir. Bu sebeple, sayılan kapsamlarda ve belirtilen ortamlarda işlenecek verileriniz açısından Kanun’un 9/1 maddesi uyarınca açık rızanıza başvurulacaktır.


d. Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız


Kişisel veri sahibi olarak, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında bulunan haklarınızın kullanımına ilişkin talepleriniz için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi https://oto.net/assets/docs/kvkk-form-3.pdf linki üzerinden ulaşabileceğiniz başvuru formunu doldurarak formun imzalı bir nüshasını şahsen başvuru ile, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla, şirketimiz adresine veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise ıslak imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak Kanunda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Otonet tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.